Ambeřin pes jménem Bill trávil každý den dlouhé hodiny vyhlížením z okna. Jeho pohled směřoval vždy na stejné místo – do sousedova pokoje. Zpočátku si Amber myslela, že Bill chce jít na procházku, ale ve skutečnosti tomu tak nebylo.

Jak měsíce plynuly, Amber se snažila zjistit, co jejího psího přítele přitahovalo, ale bezvýsledně. Amber tomu však nepřikládala velký význam. Nebyla si jistá, jestli to není tím, že pro psy je běžné, že je přitahují věci, které nevidí. Možná slyšel jiného psa štěkat, možná viděl, že se venku něco hýbe. Když se Bill znovu podíval z okna, Amber se ho pokusila vzít na procházku, ale pes se bránil a chtěl zůstat u okna.

Amber přimhouřila oči a snažila se dívat stejným směrem jako on. Pak si uvědomila, že pes zírá na něco konkrétního. Neodvracel zrak, ale soustředil se na jediný bod. Pokud pohyb není důležitý, tak co tedy? Člověk? Věc? Co by mohlo udržet jejich pozornost tak dlouho? Amber se rozhodla vzít si v práci den volna, aby záhadu vyřešila.

Tou dobou už Amber ztrácela nervy! Tato záhada musela být vyřešena. Odešla z domu a došla k místu, kde se její pes díval na sousedův dům…

Pokračování na další straně