Někteří lidé věří, že karmický dluh je nahromaděním všech „špatných“ věcí, které jste udělali v minulých životech, a že jste byli v tomto životě posláni na zem, abyste tento dluh vyčistili nebo obnovili karmickou rovnováhu.
Karmický dluh však takto nefunguje. Karma je prostě „příčina a následek“ a diktuje pohyb energie pokaždé, když vás napadne určitá myšlenka nebo uděláte akci.

Váš karmický dluh je spíše životní lekcí, co duše potřebuje udělat, aby dosáhla vyšší úrovně vědomí.

Zatímco váš karmický dluh je zděděn z minulých životů a existuje na úrovni duše, nejsou to jen ty ‚špatné‘ věci, které jste udělali. Je to o akcích, které jste podnikli, a o tom, kam vás tyto akce zavedly.

Jak se rozhodnete žít svůj život a prožívat určité události, je jen na vás.

V numerologii má každý své číslo karmického dluhu, které může odhalit, jakou lekci nebo karmu se vaše duše potřebuje naučit. Toto číslo je určeno jménem, ​​které jste dostali, když jste se narodili.

Chcete-li zjistit své číslo karmického dluhu, stačí pomocí níže uvedené tabulky sečíst čísla k písmenům svého celého jména a příjmení a sečíst je.

*Poznámka: Text je přeložen z angličtiny a pro písmena Ć, Č, Đ, Dž, Lj, NJ, Š, Ž bohužel nejsou uvedeny žádné informace. Doporučujeme je nahradit C, D, L, N, S, Z.

Pokud je tedy například vaše rodné jméno a příjmení Paul Lee Smith, přidáte:

7 + 1 + 3 + 3 + 3 + 5 + 5 + 1 + 4 + 9 + 2 + 8 = 78

Výsledek pak zredukujete na jediné číslo:

7 + 8 = 15

1 + 5 = 6

Poznámka: Čísla 11 nebo 22 jsou hlavní čísla a jejich součet není jedinou číslicí.

Ve výše uvedeném příkladu má Paul karmický dluh číslo 6.

Zjistěte, co znamená vaše číslo karmického dluhu.

Pokračování na další straně