Modlitba má neuvěřitelnou moc, zvláště modlitba matky za blaho jejího dítěte.

Modlitba má neuvěřitelnou moc, zvláště modlitba matky za své dítě. Taková modlitba může změkčit karmu a dokonce ji očistit, pomoci zbavit se nemoci, překonat závislosti, nasměrovat vás na správnou cestu života …

V modlitbě za zdraví a pohodu se dcery obracejí k Nejsvětější Panně a modlí se k Pánu Bohu za svého syna.

Čtěte tyto modlitby upřímně a plně se soustřeďte na každé slovo.

Modlitba za dceru

Prosím tě, svatá Panno,

Dej zdraví mé dceři.

Víš, o čem duše sní –

Dejte jí více jasných dnů v jejím životě!

Žádám ji o štěstí, krásu, hodně štěstí

A mnoho, mnoho šťastných chvil.

A nechte ji plakat méně hořce.

A nechte šťastné hodiny běžet.

A když najednou někdo nedopatřením

Uráží, neskrývá hněv,

Vím, že to pro ni bude lekce

Svatá přísnost a Tvá láska.

A pokud ona kvůli slabosti své duše,

Nenajde okamžitě svou vlastní cestu v životě –

Pomoc s každodenní modlitbou

Vrátit Ti duši jejího letu.

Pokračování na další straně