Smrt blízkého člověka je snad nejstrašnější událostí v životě každého člověka. Taková ztráta bolí hluboko uvnitř, velmi dlouho, někdy navždy. Nesmíme však zapomínat na to, že „tam na druhém břehu“ je všechno v pořádku…

Zde je osm nejčastějších znamení, že drahý zesnulý je nám stále nablízku.

1 Znamení prostřednictvím zvířat

Je běžné, že k nám zemřelí promlouvají prostřednictvím zvířat. Taková setkání jsou vzácná a výstřední. Může to být pes, kočka, motýl, vážka nebo pták. Mohou nám náhle vlézt na klín nebo přijít k nám domů a snažit se upoutat naši pozornost. Ptáci mohou přilétat oknem nebo kroužit nad našimi hlavami venku. Další znamení od mrtvých najdete na druhé straně:

2 Kontakt prostřednictvím předmětů

Zemřelí nám mohou posílat různé předměty, které najdeme. Chtějí na sebe nějakým způsobem upozornit nebo nám předat zprávu. Může to být ptačí pírko, mince nebo kamínek. Může to být téměř cokoli.

Mrtví na nás stále vzpomínají, my bychom měli také vzpomínat na mrtvé.

3 Vůně

Často můžeme cítit charakteristickou vůni spojenou se zemřelým. Může to být parfém, vůně oblíbené květiny, kouř z doutníku, kolínská voda nebo cokoli jiného. Vůně se obvykle objeví náhle a bez příčiny a pak náhle zmizí.

4 Hudba

Na zesnulé lze vzpomínat písněmi a hudbou. Něco podobného se často děje v těžkých životních chvílích, když se cítíte smutní nebo v depresi. Najednou uslyší píseň nebo melodii, která je pro ně důležitá a spojuje je.

Pokračování na další straně