Tato velryba klidně plavala směrem k lodi. Lidé ji sledovali s obavami, ale brzy se ukázalo, že zvíře s nimi nemá žádné zlé úmysly. Klidné a uvolněné chování tohoto velkého kytovce povzbudilo některé odvážlivce, aby natáhli ruku a dotkli se jeho čela.

Více než tucet lidí se z ostrova do Kóbe vrátilo lodí. Mnozí z nich pracovali na nedalekém ostrově a tento vodní taxík byl nejrychlejším způsobem, jak se tam dostat. V pondělí odpoledne se většina obyvatel ostrova chtěla po dlouhém pracovním dni co nejdříve vrátit domů. Probudili se po dlouhém pracovním dni. Najednou se však cítili znovu nabití energií. Nedaleko jejich lodi totiž plavala velryba. Jeden muž, který velrybu nikdy předtím neviděl, zvolal: „Podívejte, tak velkou velrybu jsem ještě nikdy neviděl!“ A pak se rozplaval. Za normálních okolností velryby v těchto podmínkách ukazují jen část svého těla a plavou do hlubších vod.

Zpočátku se zdálo, že se to velrybě líbí…

Velryby se polekaly a přiblížily se k lodi. Některé z nich to trochu vyděsilo. Čím více se přibližovaly, tím větší se jim zdála. Jiné nemohly uvěřit svým očím. Vzrušeně se přesunuly k okraji lodi. Jeden muž byl radostí bez sebe: „Vždycky jsem snil o tom, že se dotknu velryby.“ Velryba se přiblížila velmi blízko k lodi. Někteří odvážlivci natáhli ruce, položili je velrybě na hlavu a smáli se.

Po pěti minutách byla velryba náhle velmi neklidná. Lidé rychle stáhli ruce. Když se velrybě podíváte do očí, vidíte, že už jí není dobře. V důsledku toho se všichni lidé na lodi najednou cítili nesví. Aby ne, když obrovské zvíře prudkým pohybem vklouzlo pod člun. „Kam se poděla?“ vykřikla v panice jedna žena na člunu.

Kapitán nařídil všem, aby se posadili, protože nemůže plout. Velryby by to mohly vnímat jako hrozbu. Lidé mohli jen mlčet a doufat, že to brzy skončí. Nejhorší však bylo, že velrybu neviděli. Po několika napjatých minutách se velryba konečně objevila asi 50 metrů od lodi.

Pokračování na další straně