Doktor Mark se však usmál a odmítl s tím, že věří pouze v pracovitost. Doktor seděl u stolu, pil čaj a pozoroval ženu, jak se modlí vedle své postýlky v tlumeném světle svíček. Lékař si uvědomil, že žena potřebuje pomoc, a po modlitbě se jí zeptal, o co přesně Boha prosila a zda opravdu věří, že Bůh její modlitbu vyslyší. Pak se zeptal na malé dítě v postýlce, kde se žena modlila.

Žena se smutně usmála a řekla, že dítě v postýlce je její syn, který má vzácnou formu rakoviny. Řekla, že existuje jen jeden lékař, Mark, který ho může léčit, ale ona nemá peníze, aby ho zaplatila.

Doktor Mark žije v jiném městě. Řekl, že Bůh zatím na jeho modlitby neodpověděl, ale že mu pomůže a že jeho víru nemůže nic zlomit. Překvapený a beze slova se doktor Mark rozplakal. Pak řekl: „Bůh je veliký…“ Zamumlal si pro sebe a vzpomněl si na všechno, co se mu dnes přihodilo, včetně havárie letadla a přívalového deště, po kterém se otřásl. A to všechno se stalo proto, že Boží moc nejenže vyslyšela jeho modlitby, ale dala mu možnost uniknout z materiálního světa a pomáhat ubohým nešťastníkům, kteří neměli nic než modlitby.