Dr. Mark byl uznávaným odborníkem v oboru onkologie. Jednoho dne se měl zúčastnit velmi významné konference v jiném městě, kde se měly udělovat ceny za lékařský výzkum. Měl velké obavy, protože na této konferenci se měl hodnotit jeho dlouholetý výzkum.

Dvě hodiny po startu však letadlo kvůli technickým problémům nouzově přistálo na nejbližším letišti. V domnění, že se na konferenci nedostane, si lékař najal auto a pokusil se do města, kde se měla konference konat, dojet sám. Krátce po vyjetí se však zhoršilo počasí a začala silná bouřka.

V důsledku toho špatně odbočil a zabloudil; po dvou hodinách jízdy nevěděl, kde je. Cítil hlad a velkou únavu, a tak se rozhodl vyhledat místo, kde by mohl přenocovat. Po chvíli konečně narazil na malý, zchátralý domek. V zoufalství vystoupil z auta a zaklepal na dveře. Otevřela mu krásná žena.

Vysvětlil jí situaci a požádal o možnost použít mobilní telefon. Řekla mu však, že mobilní telefon nemá, ale že zde může počkat, dokud se nezlepší počasí. Hladový, mokrý a unavený lékař přijal její laskavou nabídku a vstoupil do domu. Poté jí dal horký čaj a jídlo. Poté ho požádala, aby se s ní pomodlil.

Pokračování na další straně