Všichni v naší vesnici znali starého Michalyče – starý pán byl nejlepším včelařem v okolí, spolu s manželkou chovali obrovský včelín v lesní farmě, deset kilometrů od naší vesnice. Přestože za Velké vlastenecké války stařík Michalič nebojoval na frontě, léta nevycházel, bylo mu tehdy 13 let, asi každý věděl, že stařík, tehdy ještě chlapec, od prvního dne, když se v lesích vytvořil partyzánský oddíl, byl partyzán.

Tam, v partyzánském oddělení, se Mikhalych setkal se svou budoucí manželkou Nyurkou. Vtipná dívka se stala Ivanovou věrnou spolubojovnicí, ukázali se jako vynikající kulometná posádka. Vaňka a Nyurka si prošli všemi hrůzami války, ale zachránili si nejen životy, ale i přátelství, které se po válce změnilo v lásku. Když kluci vstoupili do věku, vzali se a vytvořili silnou rodinu.

Vanya a Nyura pracovali v kolektivní farmě, byli v dobrém stavu. Ještě v 60. letech Ivan založil včelín, nejdřív si pro zajímavost vzal pár úlů a pak se zapojil, líbilo se mu to. Včelín postupně zajal Mikhalycha, už se mu tak říkalo, a nakonec se rozrostl na 20 úlů.

V osmdesátých letech, kdy děti Mikhalych a Nyurka vyrostly, bylo rozhodnuto posunout práci na novou úroveň – Ivan koupil starou farmu v lese, zřídil si tam na trávníku včelín a vážně se začal věnovat včelaření. Koncem 80. let byl Mikhalychův med známý po celém okrese a sami staří lidé ho prodávali každý víkend na vesnickém bazaru, odkud měli pěkné peníze.

Ano, ale teď, v 90. letech, se staří lidé rozhodli dát věci do velkého měřítka, stát se farmáři, jak se říká – dali dalších 50 úlů, najali si pomocníka. Ale asistent se ukázal jako prohnilý muž, rozhodl se přivést městské vyděrače ke starým mužům, za podíl z Judy. Vyprávěl mi, jak vyděrači jednoho krásného dne odvezli dvě cizí auta na farmu.

– Skvělé, synové, přišli jste pro zlato? – pozdravil nově příchozí stařec Michalič.

– Pro podíl jsme k tobě, starče, přišli, teď nám budeš splácet babku měsíčně a my tě ochráníme před bandity!

– Duc akromya, vy tady banditi a nikdy se to nestalo! – ušklíbl se dědeček.

Pokračování na další straně