V jedné z 5 karet je napsán váš osud. Musíte si jen vybrat ten, který nejvíce osloví vaši duši.

Podívejme se, co znamená vaše volba.

Karta 1

Jste unaveni z mnoha podvodů a lží, které vás obklopují. Naučili jste se mnohem víc, než jste měli, jako ti, o kterých se ukázalo, že si nezaslouží vaši pozornost. I když skrze tebe dosáhli toho, co chtěli, věz, že se přes tebe nepřevrátili.

Projdete dlouhou cestu, ale najdete svou rovnováhu a klid v duši. Dáte vše do pořádku v sobě a načerpáte nové síly k návratu na svou určenou cestu. Najdete opravdu cenné věci, které pozlačí váš život.

Stejně jako vítr se nezastavíte, naopak, váš život právě začíná. Do cesty vám přijde člověk, který vám ukáže, co to opravdu znamená „žít“.

Karta 2

Poznáváte někoho, kdo vám skutečně porozumí a bude s vámi zacházet tak, jak si zasloužíte. Vaše sny se splní za sebou. Nebojte se, jen trpělivě čekejte.

Miloval jsi, odpouštěl, doufal, plakal. Všichni budou za vámi a vy se brzy budete usmívat na svět tak, jak jste dlouho chtěli.

Uvědomíte si, že abyste byli v harmonii s ostatními, musíte se nejprve smířit sami se sebou a milovat sami sebe.

Pokračování na další straně

1
2