Studenti lékařské fakulty dostali téma, o kterém měli co nejobšírněji napsat. Téma znělo: „Proč je pánské přirození na konci rozšířené?“ Studenti píšou jako diví a po písemce se sejdou a diskutují o tom, co kdo napsal. Dva studenti stojí opodál hloučku a šeptají si. „Cos napsal vole?“ Povídá ten jeden. „No já napsal, že je rozšířený proto, aby lépe uspokojil ženu.“ „A sakra, to mě nenapadlo. Já napsal proto, aby neklouzala ruka.“