Nymfomanka ve velké krizi jde po ulici. Má obrovskou chuť na sex. Klepe na nějaké dveře, ale nikdo neotevře a nikde nikoho nepotká. Potom uvidí kostel a vejde do něj. Není tam nikdo krom kněze. „Co si přeješ, dcero?“ ptá se farář. „Tebe, vem si mě!“ „Prosím?“ ptá se otec. „Chci to a už to nevydržím!!!“ „Ale dcero, jsi v domě božím!!“ „To je mi jedno“, a lehne si na oltář. Má nádherné tělo a kněz neví, co dělat, už to nemůže vydržet, poleje ho horko, pokřižuje se a ptá se Ježíše: „Pane, co mám dělat?“ A Ježíš odpoví: „Sundej mě z kříže, ty debile, sundej mě z kříže!!!“

Pokračování na další straně