Kdysi dávno, když jsem zdědil 2 byty umístěné vedle sebe (dříve spojené jejich rodiči) v pátém patře, podíval jsem se na třetí, poslední na schodišti.

O pár let později jsem si ho přesto koupil. Celé páté patro je moje – ten pocit je příjemný.

Jednou v pátek večer někdo zaklepal na dveře: Otevřel jsem, tři tety stály a ptají se, jestli věřím v Boha. Obecně je posílám kulturně a zavírám dveře.

Pokračování na další straně