Vezme hadr, namočí jej do benzínu a potře jím zadní část Sáry, aby zakryl zápach.
„Dobrá, můžeš jít. Ale drž Sáru na vodítku, nechoď daleko a brzy se vrať…“


Malé děvčátko se psem odejde, ale za několik minut se vrátí a Sára na vodítku chybí.
Překvapený otec: „Kde je Sára?“
– „Asi v polovině cesty jí došel benzín a nějaký pes se ji teď snaží dotlačit domů…“

1
2