„Mami, můžu vzít Sáru na procházku kolem našeho domu?“
Matka: „Ne, protože hárá.“
– „Co to znamená?“


Matka: „Běž se zeptat tatínka. Myslím, že je v garáži.“
„Tati, můžu vzít Sáru na procházku kolem našeho domu? Ptala jsem se maminky, ona ale řekla, že Sára hárá, a abych se šla zeptat tebe.“
Otec: „Přiveď Sáru sem.“

Pokračování na další straně