Toto je jedno z mála hebrejských slov, která vstoupila do liturgie křesťanské církve v nezměněné podobě pro svou mimořádnou posvátnost.

V evangeliích je použito až 77krát a většinou se vkládá do úst Spasitele. Amen je prohlášení o afirmaci, které se nachází v hebrejské Bibli a znamená „budiž, vskutku, bezpochyby, nesporně“.

Je to jedno z mála hebrejských slov, která vstoupila do liturgie křesťanské církve v nezměněné podobě díky své mimořádné posvátnosti: to by nemělo být překvapivé, protože je v evangeliu vloženo do úst Spasitele dvacet osmkrát podle Matouše a dvacet šestkrát v evangeliu podle Jana.

Etymologicky pochází z hebrejského slovesa „aman“, které se překládá jako „posílit, potvrdit“. Kořen tohoto slova je však obecně semitský a lze jej nalézt v aramejském jazyce, kterým mluvil a kázal sám Ježíš Kristus.

Pokračování na další straně