Panna Marie stanovila podmínku pro naplnění proroctví

Pastýř byl nesmírně zaujat slovy Marie, která údajně slyšel, ale podle jeho příběhu to není vše, co mu nebeské zjevení sdělilo.

Slova o Polsku by byla splněna, kdyby byla podmínka splněna dříve. Mary zahřměla, aby se Poláci zlepšili a obrátili. Vyhrožovala také pastýři Mikulášovi pokušením satana a žádala ho, aby zůstal věrný Bohu.

„Tato země, tento národ – kolikrát ke mně uteče – nikdy neopustím, ale budu bránit a brát si k srdci – jako tento bílý orel“ – Marie měla prokázat dokonalou znalost Poláků.

Na památku těchto událostí se konají mše na památku tohoto zjevení a v Grąblinu se nachází klášter sester Annunciádek a kostel Panny Marie deseti evangelických ctností.

Za zmínku však stojí, že tamní zjevení nebyla oficiálně uznána katolickou církví. Nic však nebránilo tomu, jak je vidět, postavit tam klášter a každoročně slavit výročí „zjevení“ a při této příležitosti vítat poutníky.