Grąblin, malá vesnice v Polsku ve střední části země. Právě tam se v roce 1850 Marie zjevila prostému pastýři. Matka Boží mu měla prozradit tajemství, o které se později polský ovčák podělil se světem.

Po celém světě bylo poměrně dost zjevení. Těch zpochybňovaných církví je samozřejmě více, ale není nouze o věřící, kteří i přes skepsi církevních úřadů stále věří dětským příběhům, nebo o extrémně prosté lidi, kteří celý život tvrdili, že viděli Marii, resp. Ježíš.

V Polsku se však křesťanská božstva příliš často neobjevovala, přesto na mapě naší země najdeme místa mariánských zjevení.

Jedním z nich je zjevení v Grąblinu, kde měl pastýř Mikołaj Sikatka v roce 1850 poprvé spatřit Pannu Marii.

Stalo se to, když se muž modlil na poli, kde byla na místním stromě svatyně.

Zjevení, které se mu zjevilo, mělo podle pastýřových poselství vyslovit proroctví, které okamžitě sdělil světu.

Matka Boží ve svém proroctví pohrozila, že víru očistí ohněm, ale láska a naděje nevyhasnou. Mary muže ujistila, že neopustí lidstvo v době zkoušky.

Popsala také roli Polska v této zkušenosti:

„Z Polska vzejde naděje trýzněného lidstva. Pak se všechna srdce pohnou radostí, která tu nebyla tisíc let. To bude největší znamení dané národu, k zamyšlení a osvěžení. On vás spojí.“ Pak do této trýzněné a ponížené země, která tu nebyla tisíc let, poplynou výjimečné milosti,“ slíbila Marie Mikołaj Sikatka. 

Pokračování na další straně