Pro nás hříšníky by měla být modlitba za odpuštění hříchů součástí našeho každodenního života. Připravili jsme tři krátké a krásné modlitby za odpuštění hříchů, které se můžete modlit kdykoli během dne! Proč se modlit za odpuštění hříchů? Důvod je prostý:

Můžeme si vyčítat, co jsme udělali, nebo můžeme prosit Boha o odpuštění. Touto modlitbou dáváte Bohu najevo, že je vám skutečně líto toho, co jste udělali.

Bůh je tak plný lásky a milosrdenství, že je vždy připraven vám hříchy odpustit. Bůh nás učí věřit, že za naše hříchy existuje jen jeden skutečný trest, a tím je smrt. Proto Ježíš Kristus zemřel na kříži, aby přijal trest, který si naše hříchy zaslouží, a aby nás zachránil. Modleme se, aby hříšníkům byly jejich hříchy odpuštěny.

1) Modlitba za odpuštění hříchů

Pane Ježíši, příliš dlouho jsem tě ze svého života vynechával. Jsem hříšník a vím, že nemohu být spasen. Když tě slyším klepat, už nezavřu dveře. Vírou vděčně přijímám tvůj dar spasení.
Jsem připraven důvěřovat Ti jako svému Pánu a Spasiteli.

Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi přišel na zem. Věřím, že jsi Boží Syn, který zemřel na kříži za mé hříchy a třetí den vstal z mrtvých.
Děkuji ti, že snášíš mé hříchy a dáváš mi dar věčného života. Věřím, že tvá slova jsou pravdivá.

Přijď do mého srdce, Pane Ježíši, a buď mým Spasitelem.

Amen.

Pokračování na další straně