1

„Číslo jedna“ – a je to. Je znakem kreativních, originálních a extrémně nezávislých lidí. Jejich soběstačnost má dvě opačné strany. Na jedné straně jsou to sebevědomí lidé, kteří jdou ostatním příkladem. Na druhou stranu – sobci, kteří nejsou připraveni počítat s cizím názorem.

Často působí jako vůdci a iniciátoři – mají silného inovativního ducha a odhodlání. Jsou poměrně ambiciózní a připraveni riskovat, aby dosáhli vytouženého cíle. 

Mezi negativní vlastnosti: impulzivita, sebevědomí a tvrdohlavost. Kvůli přirozené zdrženlivosti pro ně může být velmi obtížné projevit plnost a hloubku svých citů, a to i svým nejbližším.

2

Druhý den se rodí lidé přecitlivělí. Nebudou ignorovat žádnou žádost ani cizích lidí. „Dva“ – symbol rovnováhy a silného spojení. Jsou skvělými partnery pro obchod, kolegy, přátele a životní partnery. 

Milostný příběh s nimi jako z pohádky. Často „dva“ fungují jako prostředníci a rozhodci – jsou to vynikající diplomaté: upřímní, zdvořilí, vnímaví.

A to je posvátný počet umělců a romantiků. Takoví lidé dobře fungují v týmu. Zároveň však nemají sklon přebírat iniciativu a neradi jsou v centru pozornosti. Jejich přílišná plachost se často stává hlavním kamenem úrazu při plnění důležitých úkolů. Dalším extrémem citlivé povahy je sklon k depresím.

3

„Trojka“ – znamení umělecké představivosti, tvůrčí inteligence, družnosti a soucitu. Je to symbol interakce a neutrality. Třetí den se rodí neúnavní optimisté, kteří vědí, jak být šťastní a užívat si života. Vyznačují se stavem věčné lásky. Mají skvělý smysl pro humor. Jsou obdařeni výbornou intuicí, která jim umožňuje citlivě identifikovat nejdůležitější myšlenky a nápady.

Názoru „trojky“ je třeba naslouchat obzvlášť pozorně. Stejně jako u dvojek jde jejich citlivost někdy do druhého extrému – ve chvílích smutku mají sklony k depresím, zveličování drobných problémů…

4

Zodpovědní, čestní, seriózní, spolehliví lidé, kteří se nebojí těžkých úkolů. Okolní lidé to čtou rychle, ne náhodou jsou žádosti o pomoc často adresovány „čtyřce“ a nezůstávají nevyslyšeny. Tito lidé mají skvělou obchodní pověst. Vlastní prací jsou schopni vydělat značné bohatství. Zdá se, že neexistuje nic takového, co by si nemohli dovolit.

Mnoho „čtyřek“ tíhne k exaktním vědám. Tito lidé jsou z každého selhání střízliví a selhání vnímají jako nevyhnutelnou součást životní zkušenosti. Z vlastních chyb dokážou vyvodit správné závěry a následně těžit. Navíc jakékoli potíže a překážky na cestě jen rozdmýchávají jejich vzrušení.

5

„Pět“ – symbol svobody v numerologii. A lidé narození pod tímto číslem velmi dobře vědí, jak jej používat pro zamýšlený účel. „5“ – znamení vášnivých cestovatelů a dobrodruhů, velmi společenských, zajímavých a všestranných lidí. To je často digitální označení pro génia.

Ti, kteří se narodili pátý den, mají sklony k mystice. Přitahuje je vše tajemné, zvláštní, neznámé… Hlavní rada, kterou chcete „pětce“ dát – zpomalit! Nedělejte ukvapené závěry a neuspěchejte věci. Vaše netrpělivá povaha a touha dělat rychlá rozhodnutí si z vás mohou udělat ošklivý vtip a udělat vás nešťastnými.

6

Je to znamení lásky a porozumění, poctivosti a loajality, rodiny a přátelství. Lidé narození šestý den mají velmi silný smysl pro zodpovědnost, umělecké nadání, touhu po humanitních oborech. Jsou velkorysí a vždy pomáhají ostatním.

„Šest“ – skvělí přátelé, kterým lze svěřit ta nejtajnější tajemství. Toto číslo je však spojeno se žárlivostí a postavením zaníceného majitele. Jsou docela tvrdohlaví, posedlí a náchylní k lichotkám.

7

Znak moudrosti a rozumu, který často vítězí nad city. Není náhodou, že lidé, kteří se narodili „šťastného“ sedmého dne, rádi čtou, připraveni neustále se učit něco nového a propojovat svůj život s intelektuální činností.

Mají velký potenciál pro vědu a vynálezy. Milovníci samoty, perfekcionisté. Negativní stránka „sedmičky“: tajnůstkářství, vášeň pro kontroverze, sarkasmus, sklon k izolaci, tvrdohlavost, podrážděnost.

8

V numerologii je symbolem moci, ochrany, výkonných schopností a řízení. Lidé narození osmého v kterémkoli měsíci často nacházejí své povolání v politice, stávají se odborníky v managementu a cítí se velmi dobře v pozici síly. Jsou sebestřední, hodní chvály a sní o všeobecném uznání.

„8“ je údaj, který s sebou přináší vysoký příjem a materiální úspěch. Nesnažte se tlačit na lítost „osmiček“ a volat k jejich srdcím – výčitky svědomí jsou jim cizí. Mezi vlastnosti se znaménkem mínus patří přehnaná ctižádostivost, rigidita vůči podřízeným a netrpělivost k lidem obecně. Velké peníze a závratné výdělky mohou „osmičku“ zruinovat.

9

To jsou jedni z nejsentimentálnějších představitelů kalendářního měsíce. Oddaní přátelé, romantičtí životní partneři, zainteresovaní obchodní partneři. V „devítce“ dobře vyvinutý spisovatelský talent – nenechte ho propadnout.

Jednou z jasných vlastností je štědrost. Slaví ho všichni, kdo jsou s těmito představiteli obeznámeni. Je snadné odpouštět urážky a dopřát si nedostatky druhých. Odpovědní zaměstnanci, kteří nikdy nezklamou. Jediné, co roztěkaným „devítkám“ chybí, je více pozornosti k vlastním financím. Jakékoli množství peněz jim během okamžiku zmizí z rukou.

10

Jedno z nejkontroverznějších čísel. Jde o spojení dvou posvátných čísel, jejichž význam je redukován na výraz: „Buď vše, nebo nic.“ Lidé narození do „10“ jsou zvyklí jednat jednoduše a přímo, vyhýbají se intrikám, náročným obratům a mazaným plánům. Vždy volí správnou cestu.

Mají čistou duši a velké srdce, jsou mezi svými přáteli velmi oblíbení a vždy přitahují pozornost ostatních. 

Pokračování na další straně