18

Digitální znak bojovníků za spravedlnost. Takoví lidé jsou připraveni do posledního hájit nejen své vlastní zájmy, ale také práva svých přátel. Jsou ale celkem konzervativní – v každém případě se spoléhají pouze na osobní zkušenosti a znalosti, jen zřídka naslouchají názorům ostatních. „18“ – počet narozených aristokratů. Budou upřímně trpět a mohou se dokonce dostat do deprese, pokud si z jakéhokoli důvodu pošpiní pověst.

Tito lidé se velmi zajímají o svůj vzhled a o to, jak atraktivní jsou pro ostatní. Málokdy se dostanou do podivných situací, protože jsou zvyklí být extrémně opatrní. V milostných vztazích je na prvním místě vzájemný respekt. Takoví lidé mají často hluboké emocionální spojení se svými matkami, jejichž morální podpora a souhlas jsou pro ně nesmírně důležité.

19

„Co zaseješ, to sklidíš.“ Přísloví, které nejlépe symbolizuje cestu lidí narozených 19. Jejich životní scénář připomíná království zrcadel. Musí být velmi pozorní k tomu, co říkají a dělají. Jakýkoli spáchaný čin (ušlechtilý nebo podlý) pro ně nikdy nezůstane bez povšimnutí – osud neustále vše odráží a stonásobně vrací.

Často platí za chyby minulosti. Jsou to energičtí, pragmatičtí a odhodlaní lidé. Upřednostňují stabilitu: v rodině a profesi a velmi zřídka se odtrhnou ze sedadel. To jsou materialisté na dřeň kostí – pro ně je cenné jen to, čeho se můžete dotknout rukama. Úspěch v jakémkoli podnikání hodnotí pouze v peněžním vyjádření.

20

Kategoricky netolerujte samotu – čím více lidí kolem nich, tím lépe. Vynikající řečníci a věrní přátelé, dobře pracují v týmu, rádi se aktivně účastní veřejných akcí. Milujte hlasité hostiny, koncerty … Pohostinní, přátelští, romantici … Milujte hudbu a tanec, mají velký tvůrčí potenciál.

Tito lidé jsou nazýváni „oblíbenci osudu“ – mnoho z jejich přání je splněno. Působiví, ale zároveň si často stěžují na svůj život, jsou nespokojení se svými úspěchy. 

21

Ti, jejichž narozeniny připadají na 21. den – milovníci života, kteří se teprve najdou. Každý den jsou připraveni poděkovat osudu za každý den své existence. Často se rodí v bohatých rodinách. Skutečnost, že 21. slunovrat se 21. roku vyskytuje dvakrát ročně, symbolizuje jejich prozaickou povahu. Jsou posedlí penězi, které je zjevně milují. Jsou z nich vynikající ekonomové, bankéři, finančníci.

Mělo by jim být svěřeno úplné řízení rodinného rozpočtu. Přikládají velký význam svému postavení ve společnosti a postavení svého partnera. Jsou cyničtí a ironičtí. Další slabinou je sex, kterým jsou doslova posedlí. Vědí, jak oddělit pocity od zvířecí přitažlivosti, takže pokud změní své blízké, činí tak pouze na popud instinktů, nadměrného vzrušení a jednoduše proto, aby uvolnili stres.

22

Dvacet dva je znakem vzdělání. Ti, kteří se narodili pod tímto číslem, rádi učí ostatní a dobře se s tímto úkolem vyrovnávají. Lektorská a přednášková práce je pro ně vytvořena. „22“ – skuteční učenci, jejichž široký rozhled lze jen závidět. Mají přirozené poslání objevit a vysvětlit ostatním ty nejsložitější procesy, které probíhají jak na Zemi, tak mimo ni. Proto například jejich touha po prostoru.

Nebojí se převzít odpovědnost za to, co říkají a co dělají. Takové lidi je třeba pochválit a pochválit, z čehož vzkvétají. Tento muž je vítězný. V životě však uspějí ne náhodou, ale díky tvrdé práci. Mezi těmi, kteří se narodili 22., je mnoho filantropů a filantropů.

23

Tajemné číslo 23 šifruje vášeň pro dobrodružství a neustálý pohyb vpřed. Lidé narození pod tímto číslem jsou odvážní, hbití, odhodlaní, impulzivní, společenští a nestálí. Mají velký potenciál v podnikání, finančním sektoru a inovacích. Jejich talent je však mnohostranný a díky vysoké inteligenci, kreativitě a progresivním nápadům se mohou uskutečnit téměř v každé profesi.

Jsou plní optimismu, nadšení a zvědavosti. Nejdůležitější věcí v životě je pro ně svoboda. Neradi se k někomu hlásí. Mají obrovskou gravitaci pro opačné pohlaví. Jsou to velmi smyslní sexuální partneři. Navíc jsou jako magnet, který přitahuje obtížné situace a problémy. Jejich život proto nelze nazvat jednoduchým.

24

Je to symbol bezpečí a loajality. Neexistuje žádný pozornější a pečlivější zástupce kalendářního měsíce. Než se rozhodnou pro minimální krok nebo akci, podrobně zváží všechna pro a proti. Dostat se do všech těžkostí zjevně není o nich.

Jídlo má v jejich životě zvláštní místo. Navíc se to projevuje v různých aspektech: mohou si otevřít vlastní restauraci nebo se proslavit jako důmyslní kuchaři. O jejich příkladné disciplíně se dají dělat legendy.

25

Život těchto lidí se řídí intuicí, hraničící s paranormálními schopnostmi a proroctvími. Mají určitý druh mystiky. Jedná se o neuvěřitelně citlivé lidi, jejichž názor nelze v žádném případě ignorovat. Pokud se takový člověk na poslední chvíli rozhodne své rozhodnutí změnit, protože „cítil něco špatného“ – neodepisujte to, ale raději poslouchejte bez vysvětlení důvodů.

Není omezena na jednu intuitivní schopnost. V součtu dvou a pěti dávejte sedm, a to je symbol inteligence. Není v jejich pravidlech páchat bezohledné činy.

26

V součtu dvou a šesti dáváme osmičku, jejíž dvě uzavřené sféry tvoří znak nekonečna. Je to symbol neoddělitelnosti. Toto jsou nejvěrnější přátelé a manželky. Lidé, v jejichž životním kódu je číslo 26 „ušito“, přebírají roli patronů. K tomu mají všechno: silnou vůli, silnou energii, talent vůdce, citlivost.

Mezi negativní stránky: marnost, touha po neomezené moci a touha „zvednout“ prostředí pod sebe. Takoví lidé zbožňují pořádek, čistota a krása v nich vždy vládne.

27

V numerologii je tento údaj založen na síle uzdravení. Její zástupci nacházejí své povolání v medicíně. Jsou to vynikající léčitelé, často – zastánci alternativní terapie. Majitelé „27“ jsou intuitivní, emocionální, schopní hlubokého soucitu. Není třeba je učit: starat se o druhé, cítí každou buňku duše.

Nikdy nezoufají, učí se od života a po neúspěchu mohou snadno začít znovu. Náchylný k silným výkyvům nálad, netrpělivý, sebevědomý.

28

Číslo, které symbolizuje zákon. Lidé, jejichž narozeniny připadají na 28. den, mají vysokou míru odpovědnosti. Navždy všechny vyzývají, aby si objednali a dodržovali předepsaná pravidla. Být vynikajícím soudcem nebo pracovat v oblasti jurisprudence je psáno jejich druhem.

Druhým extrémem je, že nikdy nepřiznají vinu sami a jsou náchylní k neustálým obviňováním ostatních. Takový autoritářský charakter zjemňují „dva“, kteří je obdařují tvůrčí představivostí a bohatou představivostí.

29

Číslo s obrovským emočním potenciálem. Často jdou do extrémů (dnes – miluji, zítra – nesnáším). Faktem je, že čísla v jejich složení jsou na opačných koncích. První z nich dělá mírotvorce a diplomaty, druhá z nich charismatické dobrodruhy.

Mají štěstí na peníze na celý život – dostanou se k nim docela snadno. Na svém osobním životě ale musí tvrdě zapracovat, neustále se zamilovávají do „nesprávných lidí“, spolu se svým partnerem často trpí pocity nejistoty.

30

„Třicet“ – známka podnikání, nezávislých a silných lidí. Mají fantastickou paměť, jsou schopni se dobře soustředit a „vypínat“ prostředí. Možnosti jejich inteligence jsou obrovské a vhled a rychlost mysli pomáhají vyrovnat se s nejtěžšími situacemi.

Jejich životy jsou plné událostí, nebudete se u nich nudit. Pokud chcete nezaujaté hodnocení toho, co se děje – zeptejte se takového člověka. Neváhají sdělit celou pravdu osobně a pomoci se zdravou radou.

31

Znamení cílevědomých a nezávislých lidí. Nevynechají žádnou příležitost, kterou jim život dá. Ve všem, co dělají, lze vysledovat zvláštní individuální rukopis a kreativní přístup. Jakékoli podnikání, které podniknou, bude dovedeno k dokonalosti. Tato vlastnost jim pomáhá získat vysoké postavení ve společnosti.

Vynikající organizátoři těch nejodvážnějších projektů. Neradi jdou po zpevněných cestách, ale vždy hledají nové cesty a směry. Oceňte stabilitu a loajalitu. Nesnažte se je podvést – navždy ztratíte jejich důvěru.

Zdroj:amp.im