1

„Jednička“ – a je to. Je to znak kreativních, originálních a extrémně nezávislých lidí. Jejich soběstačnost má dvě opačné strany. Na jedné straně jsou to sebevědomí jedinci, kteří jdou ostatním příkladem. Na druhé straně – sobečtí lidé, kteří nejsou připraveni počítat s názorem druhého.

Často působí jako vůdci a iniciátoři – mají silného inovativního ducha a odhodlání. Jsou dost ambiciózní a připraveni riskovat, aby dosáhli milovaného cíle. 

Mezi negativní vlastnosti: impulzivita, sebevědomí a tvrdohlavost. Kvůli přirozené zdrženlivosti může být pro ně velmi obtížné prokázat plnost a hloubku svých pocitů, a to i těm nejbližším.

2

Druhý den se rodí lidé přecitlivělí. Nebudou ignorovat žádný požadavek ani neznámých lidí. „Dva“ – symbol rovnováhy a silné unie. Jsou to skvělí obchodní partneři, kolegové, přátelé a životní partneři. 

Milostný příběh s nimi je jako pohádka. „Dvojky“ často působí jako prostředníci a rozhodci – jsou to vynikající diplomaté: upřímní, zdvořilí, vnímaví.

A to je posvátný počet umělců a romantiků. Takoví lidé dobře pracují v týmu. Ale zároveň nejsou ochotni převzít iniciativu a neradi jsou v centru pozornosti. Jejich nadměrná plachost se často stává hlavním kamenem úrazu důležitých úkolů. Dalším extrémem citlivé povahy je sklon k depresi.

3

„Trojka“ – známka umělecké představivosti, kreativní inteligence, společenskosti a soucitu. Je to symbol interakce a neutrality. Třetí den se rodí neúnavní optimisté, kteří vědí, jak být šťastní a užívat si života. Vyznačují se stavem věčné lásky. Mají velký smysl pro humor. Jsou obdařeni úžasnou intuicí, díky které nejcitlivěji identifikují nejdůležitější myšlenky a nápady.

Zvláště pečlivě je třeba poslouchat názor „trojky“. Stejně jako u dvojčat jde jejich citlivost někdy do druhého extrému – ve chvílích smutku jsou náchylní k depresím, přehánění drobných problémů…

4

Zodpovědní, čestní, vážní, spolehliví lidé, kteří se nebojí obtížných úkolů. Okolní lidé to čtou rychle, není náhodou, že žádosti o pomoc jsou často adresovány „čtyřkám“, a nezůstávají nevyslyšeni. Tito lidé mají skvělou obchodní pověst. Svou vlastní prací jsou schopni vydělat značné bohatství. Zdá se, že neexistuje žádný případ, který by si nemohli dovolit.

Mnoho „čtyřek“ tíhne k exaktním vědám. Tito lidé jsou střízliví ohledně jakéhokoli selhání, vnímají selhání jako nevyhnutelnou součást životní zkušenosti. Ze svých vlastních chyb dokážou vyvodit správné závěry a v důsledku toho těžit. Jakékoli potíže a překážky na cestě navíc jen vzbuzují jejich vzrušení.

5

„Pět“ – symbol svobody v numerologii. A lidé narození pod tímto číslem dokonale vědí, jak jej použít k zamýšlenému účelu. „5“ – znamení vášnivých cestovatelů a dobrodruhů, velmi společenských, zajímavých a všestranných lidí. Toto je často digitální značka pro génia.

Ti, kteří se narodili pátý den, jsou náchylní k mystice. Přitahuje je vše tajemné, zvláštní, neznámé … Hlavní rada, kterou chcete „pětce“ dát – zpomalit! Nedělejte unáhlené závěry a nic nespěchejte. Vaše netrpělivá povaha a nutkání k rychlému rozhodování si z vás mohou udělat ošklivý vtip a udělat vás nešťastnými.

6

Je to znak lásky a vzájemného porozumění, poctivosti a věrnosti, rodiny a přátelství. Lidé narození šestého dne mají velmi silný smysl pro zodpovědnost, umělecký talent, touhu po humanitních vědách. Jsou velkorysí a vždy pomáhají ostatním.

„Šest“ – skvělí přátelé, kterým lze věřit nejtajnější tajemství. Toto číslo je však spojeno se žárlivostí a pozicí vášnivého majitele. Jsou docela tvrdohlaví, posedlí a náchylní k lichotkám.

7

Znamení moudrosti a rozumu, které často vítězí nad pocity. Není náhoda, že lidé, kteří se narodili v „šťastném“ sedmém dni, rádi čtou, připraveni se neustále učit něco nového a propojit svůj život s intelektuální aktivitou.

Mají silný potenciál pro vědu a vynález. Milovníci samoty, perfekcionisté. Negativní stránka „sedmičky“: utajení, vášeň pro kontroverze, sarkasmus, sklon k izolaci, tvrdohlavost, podrážděnost.

8

V numerologii je to symbol moci, ochrany, výkonných schopností a řízení. Lidé, kteří se narodili osmého dne v měsíci, často nacházejí své povolání v politice, stávají se odborníky na management a cítí se extrémně pohodlně v pozici síly. Jsou sebestřední, chvályhodní a sní o tom, že získají všeobecné uznání.

„8“ je číslo, které s sebou přináší vysoký příjem a materiální úspěch. Nesnažte se tlačit na soucit „osmiček“ a volejte do jejich srdcí – výčitky jsou jim cizí. Mezi rysy se znaménkem mínus patří nadměrná ctižádost, strnulost vůči podřízeným a netrpělivost vůči lidem obecně. Velké peníze a závratné výdělky mohou „osmičku“ zničit.

9

Toto jsou jedny z nejsentimentálnějších představitelů kalendářního měsíce. Věnovaní přátelé, partneři v romantickém životě, obchodní partneři se zájmem. V „devítkách“ dobře vyvinutý spisovatelský talent – nenechte ho spadnout.

Jednou z jasných vlastností je velkorysost. Slaví ho každý, kdo je s těmito zástupci obeznámen. Snadno odpouštějí přestupky a dopouštějí se nedostatků ostatních. Zodpovědní zaměstnanci, kteří nikdy nezklamou. Jediné, co rozptýleným „devítkám“ chybí, je větší pozornost k jejich vlastním financím. Jakékoli množství peněz z jejich rukou zmizí v mžiku.

10

Jedno z nejkontroverznějších čísel. Jde o kombinaci dvou posvátných čísel, jejichž význam se redukuje na výraz: „Buď všechno, nebo nic“. Lidé narození do „10“ jsou zvyklí jednat jednoduše a přímo, vyhýbají se intrikám, složitým zvratům a mazaným plánům. Vždy si vyberou správnou cestu.

Mají čistou duši a velké srdce, jsou mezi svými přáteli velmi oblíbení a vždy přitahují pozornost ostatních. 

11

Žádné jiné číslo nemá tak silnou duchovní složku jako číslo jedenáct. Od dětství si sami vybírají cestu vnitřního rozvoje a lásky. Materiální hodnoty se jich týkají jako poslední. Starají se především o svou duši.

Takoví lidé si uvědomují sílu slova, a proto pečlivě zvažují vše, co řeknou. Jejich názor by měl být skutečně pečlivě vyslechnut – můžeme si být jisti, že již vyhodnotili všechny možné důsledky takového rozhodnutí. Jejich vnitřní smysl hraničí s psychickým.

12

Lidé číslo jedna narození 12. získali silnou vůli, pozitivní přístup k životu a neutuchající energii. A tady ze dvou – vnitřní harmonie, rovnováha sil, brilantní organizační talent a společenskost.

Dvanáct je posvátné číslo pro celé lidstvo a tuto skutečnost nelze odepsat. Před více než tisíci lety bylo vybráno k určení denní doby, rozdělení roku na měsíce. Není náhodou, že tito zástupci mají často zvláštní poslání – mohou změnit svět k lepšímu.

13

Nejkontroverznější číslo v numerologii, které udává fázi transformace. Lidé narození třináctého nemohou nikoho nechat lhostejným. Nositelé tohoto digitálního kódu celý život usilují o dokonalost, v jejich životě neustále dochází k určitým změnám: v osobním životě i v práci.

Slovo „stabilita“ zjevně nepochází z jejich lexikonu. Jednou z hlavních nevýhod je nesnášenlivost vůči životnímu prostředí. Po velké hádce dávají jen zřídka druhou šanci, i když si to ten druhý zjevně zaslouží. Navíc jsou docela líní, což jim často brání dosáhnout svých cílů.

14

Toto číslo patří lidem, kteří věří v absolutní vůli bez jakýchkoli omezení. Nesnažte se je ani omezovat, navždy zmizí z vašeho života. Dost zánětlivé – je lepší nespadnout pod jejich horkou ruku, můžete si vydělat. V záchvatu vzteku se vůbec neovládají, čehož později litují. Charakteristickým rysem je silné sexuální vzrušení hraničící s chtíčem.

Je velmi obtížné najít vášnivější milence. Snadno se do sebe zamilují, i když jsou ve stabilním vztahu, vždy drží na očích jiného člověka. Nositelé tohoto digitálního kódu často selhávají v podnikání – toto číslo je spojeno se ztrátou hmotných statků. Měli by se svými financemi zacházet obzvláště střídmě a nejlépe svěřit svůj management spolehlivému partnerovi, jehož aura je schopná splácet nepříznivé události.

15

Pod tímto číslem se rodí vynálezci a snílci. Od přírody mají spoustu talentů: od technických po poetické, z nichž mnohé lze úspěšně implementovat v této profesi. K řešení nejtěžších úkolů jim však často chybí trpělivost a vnitřní disciplína. Jakékoli potíže a problémy jsou vnímány příliš blízko srdce. Nejsou však zvyklí dávat otevřeně najevo svoji nespokojenost, raději mlčí.

Jsou velmi citliví a velmi bolestivě reagují na sebemenší kritiku. Zástupci tohoto digitálního kódu mají velmi vyvinutý soucit – cítí bolest druhého člověka a je pro ně obtížné přijmout situaci útlaku slabých nebo bezmocných.

16

Osobní číslo 16 říká, že jeho majitel je hluboce přemýšlivý člověk analytického složení, nic neprozrazuje jeho skutečné pocity. Odpovědný, zdvořilý, vnímavý, velkorysý, tajemný a svým způsobem nezávislý. Má skvělou intuici. Zodpovědné a povinné o 200%. V mládí se nebál vyjádřit svůj názor při jakékoli příležitosti – otevřeně a s pocitem vlastní hodnoty, ale bohužel má často pověst nudy a povznesenosti.

Za ta léta se zotavuje silněji a stává se zdrženlivější, uzavřenější. Nesnáší povrchnost. Pokud se „16“ rozhodne začít vztah – znamená to, že jeho city jsou silné a vážné. Je to velmi smyslný a loajální partner.

17

Jak jsou vytrvalí! Je prostě úžasné, jak tak silná fyzická data sousedí se zranitelnou duší. Chcete získat jejich srdce? Ukažte svou lásku a laskavost upřímně – „17“ netoleruje lži a pokrytectví. Od dětství jejich jemná povaha nemůže odolat kritice. Je pro ně velmi těžké přijmout odmítnutí.

Slovo „ne“ je okamžitě rozčiluje a dokonce je agresivní. Pokud v něco věří, bude prostě nemožné je přesvědčit o opaku. Mají rádi zvýšenou pozornost vůči své vlastní osobě. Často působí jako múza a zdroj inspirace pro kreativní lidi.

Pokračování na další straně