Beran – Extrémně tvrdohlavý a velmi těžko se o něm mluví od ostatních. Navíc má tendenci být samolibý a sobecký, respektující výjimku. Pokud věci nejdou podle plánu, můžete mít sklony k výbuchům hněvu.

Je jen třešničkou na dortu, že je velmi tě

žké poučit se ze svých chyb! Pokud se však naučíte rychle říkat, co od něj chcete, můžete hodně zlepšit porozumění mezi vámi dvěma!

Panna – Panna je zdvořilá a příjemná společnost , ale ve vztahu má tendenci rozšířit na druhou její úzkostné, všezahrnující myšlenkové boje a dokonce i její touhy po dokonalosti.

Neustále se kritizuje, ale vy už od toho nejste osvobozeni. Má sklony k hypochondrii a sebebičování. Neustálá kritika může podkopat vaše sebevědomí, pokud nejste opatrní a nejste příliš vědomi!

Pokračování na další straně