KOZOROH: SEBEVĚDOMÍ A SEBEŮCTA

Karma Kozoroha se zaměřuje na otázky sebeúcty a vlastní hodnoty. Tato konstelace bude mít příležitost postavit se vnitřním démonům a pracovat na posílení sebeúcty. Mohou se objevit situace, které prověří vaši důvěru v sebe sama, ale budete mít také příležitost vymanit se ze starých vzorců a přesvědčení, které vás omezují. Toto období je velmi důležité pro osobní růst a rozvoj.

Jak využít sílu karmy

Všechny tyto znamení mohou využít sílu karmy tím, že rozpoznají lekce, které se projevují v jejich životech. Tolerance k učení, sebereflexe a ochota ke změně jsou klíčem k překonávání obtíží a osobnímu růstu. Při tomto procesu je také důležité být trpělivý a soucitný sám se sebou. Závěrem lze říci, že říjen přináší silné karmické energie Štírům, Blížencům a Kozorohům. Tato znamení budou mít příležitost projít hlubokou transformací v oblasti lásky, komunikace, sebeúcty a sebehodnocení. Tato znamení mohou dobře využít své karmické síly tím, že si uvědomí lekce, které se v jejich životě projevily.

Tolerance k učení, sebereflexe a ochota ke změně budou klíčem k překonání obtíží a osobnímu růstu. Při procházení tímto procesem je také důležité být trpělivý a soucitný sám se sebou. Závěrem lze říci, že říjen přináší silné karmické energie Štírům, Blížencům a Kozorohům. Tato znamení budou mít příležitost projít hlubokou transformací v oblasti lásky, komunikace, sebeúcty a sebehodnocení. Tyto zkušenosti jim v říjnu poskytnou cenné lekce a příležitosti k osobnímu růstu.