V astrologii je karma zákonem příčiny a následku, kdy minulé činy a rozhodnutí ovlivňují přítomnost a budoucnost. V říjnu budou karmou silně ovlivněny tři konstelace. V těchto konstelacích se budou projevovat různé aspekty tohoto univerzálního principu a každá situace poskytne cenné lekce o životě, lásce a osudu.


ŠTÍR: ROVNOVÁHA EMOCÍ A LÁSKY

Říjen je pro Štíry obdobím intenzivních citových prožitků a hlubokých vhledů do podstaty lásky. Karma nám připomíná důležitost rovnováhy mezi dáváním a přijímáním ve vztazích. Ti, kdo dávají příliš mnoho, se mohou naučit stanovit si hranice. Na druhou stranu ti, kteří přijímají, mohou v říjnu objevit potřebu dávat více zpět. Toto roční období přináší příležitosti k transformaci emocí a posílení vazeb na hlubší úrovni.

BLÍŽENCI: KOMUNIKACE A POCTIVOST

Pro Blížence bude říjen svědkem karmického zaměření na komunikaci a upřímnost. Toto znamení bude vedeno k tomu, aby pečlivěji přemýšlelo o slovech, která používá, a o tom, jak působí na ostatní. Mohou se objevit příležitosti k nápravě dřívějších nedorozumění a chyb v komunikaci a k navázání jasnějších a hlubších kontaktů s lidmi kolem sebe; upřímnost bude v říjnu klíčem k budování důvěry.

Pokračování na další straně