Přijde voják do cizinecké legie v poušti. Jeho nadřízený ho tam provádí a říká: „Tady je jídelna, tady jíme a tady je společenská místnost, sem se chodíme dívat na televizi.“ Voják se ptá: „A jak je to tady se ženskýma, máte tu nějaký?“ „No, ženský tu nejsou, ale od toho máme támhle v ohradě velbloudici.“

Pokračování na další straně