Jakýsi experiment

Denys provedl transfuzi z jehněčí krční tepny do chlapcových žil a on se uzdravil. Došlo však k mnoha fatálním důsledkům, které vedly k tomu, že krevní transfuze poněkud upadla v zapomnění a v polovině 19. století přišel nový nápad.

Vědci se rozhodli použít místo krve mléko! Poněkud neuvěřitelné, ale v roce 1854 lékaři James Bowell a Edwin Hodder vstříkli lidem mléko během epidemie cholery v Torontu. Inspirovali se Denysem, který také vstřikoval mléko zvířatům a ujistil se, že „nejmenší částečky oleje a tuku obsažené v mléce“ se přemění na bílé krvinky.

K překvapení všech první pacient přežil a jeho zdravotní stav se zlepšil, ale dalších pět pacientů zemřelo. Později se tato metoda stala oblíbenou léčebnou metodou a byla používána v Severní Americe. Po velkém počtu úmrtí tato metoda upadla v zapomnění.