I když to bývalo mnohem obtížnější a nebezpečnější, potřeba krevní transfuze existovala vždy. Lidé ale byli v šoku, když zjistili, jak se to dělalo dříve.

Podle některých údajů byli totiž španělští dobyvatelé údajně svědky, když Inkové z Peru prováděli krevní transfuze. Ačkoli o tom není mnoho důkazů, byl to nejstarší příklad postupu tohoto druhu v historii.

co dělali?

William Harvey popsal krevní oběh v roce 1616 a IFL Science píše o některých bizarních experimentech v té době. Tak například Richard Lauer provedl v roce 166 krevní transfuzi mezi dvěma psy pomocí husího peří, aby propojil tepnu z jedné krční žíly do druhé.

O rok později provedl francouzský lékař Jean-Baptiste Denys plně zdokumentovanou transfuzi krve ze zvířete na člověka. Pacient byl teenager, který měl asi 20 krevních transfuzí k léčbě horečky, což byl v té době běžný postup. 

Pokračování na další straně