BERAN


Pýcha a arogance nacházejí úrodnou půdu v ​​prvním znamení zvěrokruhu. Účastnit se něčeho pro ně vždy znamená být první – první v cíli, první třída, první liga… Skromnost je pro ně neznámé slovo. Navíc jsou majetničtí, ale svým způsobem i velkorysí. Co by neudělali, aby byli středem pozornosti. V některých ohledech se však drží lépe než ostatní. Nadřízenému jen závidí. Protože podléhají pudům, jsou velmi pomstychtiví, a aby se vyhnuli pocitu ztráty, stýkají se s lidmi, kteří neohrožují jejich postavení. Ukazují svou rychlost i při jídle. Nezájem o jídlo je řadí mezi lidi, kteří nepřikládají důležitost tomu, co jedí a konzumují jídla ve spěchu. Milují „bufetový stůl“, kde mohou ochutnat vše, co chtějí, a rychle změnit příchutě. Vládne Mars, bůh války, je snadné je rozzlobit. Mají agresivní a násilnickou duši, ale naštěstí jejich vztek netrvá dlouho. Proto je pro ně lenost neznámá, protože přebytek energie mají tak jako tak.

BÝK


Býky nezdobí jen pýcha a arogance. Jsou velmi ambiciózní a nechtějí se s nikým srovnávat. Chlubí se svými hmotnými statky a úspěchy svých dětí. Nedá se o nich říci, že jsou lakomí. Jsou jen opatrní, pokud jde o dávání dárků ostatním, ale jsou velkorysí, pokud jde o rodinu nebo své vlastní potřeby. Pod vlivem Venuše si bez výhrad užívají všemožných radovánek v životě, sexem počínaje. Je snadné probudit jejich city, jsou chtiví, vášniví, romantičtí, ale také žárliví a netolerantní. Závidí dobře situovaným rodinám, a to je povzbudí k práci, aby neztratili kontakt s luxusním životem. Milují také požitky, které nabízí bohatý stůl, a občasným obžerstvím dokážou kompenzovat vnitřní či jiné požitky. Pokud jde o hněv, jsou vybaveni velkou schopností tolerance a dokážou dlouho mlčet, ale když vybuchnou, je lepší být od nich co nejdál. Protože jsou milovníci pohodlí a ticha, snadno se vstřebávají a jsou skutečným příkladem pasivní odolnosti. A představte si, že vědí, jak získat všechny dobré věci nicneděláním.

BLÍŽENCI


Arogance není pro Blížence běžná. Jsou mistři masek, a tak se budou ostatním prezentovat, jak chtějí v určité situaci. Baví je utrácet peníze, luxus a extravagantní výlety, takže se o nich nedá říct, že by byli lakomí. Kromě pocitů, protože se bojí silné připoutanosti. Skutečná touha po nich je neznámým hříchem. Myslí si, že je v pořádku dobývat a „zapůsobit“ na kořist a že je to jen součást hry, protože touhu a vášeň příliš dobře neznají. Jsou příliš bystré a vnímavé, než aby je mohli závidět. Ve chvílích konfliktu se však cítí být obětí těch, kteří jsou šťastnější. Hrají hry, rozsévají nesváry mezi kolegy, baví je drby a jen závidí těm, kdo umí udržet tajemství. Nejsou žraví a jídlo pro ně není vůbec důležité. Raději živí svou duši koníčky a jinými aktivitami. Nejsou cholerikové, ale jsou dost nervózní a podráždění. Výsledkem je vztek a zbytečné plýtvání energií. Netolerují mnoho povinností, stávají se tvrdohlavými a línými, pokud jsou nuceni udělat něco proti své vůli.

RAK


Rak je nejcitlivější znamení zvěrokruhu. Nejsou arogantní, ale někdy se drží tak, že budí dojem nezranitelnosti. Dávají si pozor na to, za co utrácejí peníze, i když nejsou lakomí. Nenechají se přemlouvat k marnému utrácení a v nákupech jsou velmi rozumné. Pod jejich romantickou fasádou se skrývá vznešená sexualita. Vzhledem k tomu, že jsou plaché, neukazují svou pravou povahu alespoň do chvíle, kdy svému partnerovi plně důvěřují. A pomalu se stávají chtivými… Závidí obvykle necitlivým lidem, protože si myslí, že méně trpí. Ve skutečnosti závidí těm, kteří čelí životu a bojují o svou budoucnost. A těm, kteří měli dobrou rodinu, která je co nejvíce chránila. Životní zklamání se snaží kompenzovat velmi chutnými pokrmy, které někdy hraničí s obžerstvím. Milují sladkosti a pokrmy se šlehačkou. Když se cítí přehlížení, nemilovaní a nepochopení, zlobí se, náhle změní náladu a stávají se agresivními a vzteklými. Především je zlobí, když někdo bagatelizuje jejich rodinu, původ nebo vlast. Přestože mají příležitosti ke společenskému úspěchu, raději zůstávají dlouho skryti ve stínu a snílci s otevřenýma očima. Protože jsou trochu líní na přední linie a boj…

LEV


Pýcha je může oslepit. Protože věří, že jsou nejlepší, vždy očekávají, že se jim ostatní pokloní. Netřeba dodávat, že jsou v tom mimořádně úspěšní. Ješitnost a domýšlivost jsou jejich vlastnosti. Jsou imunní vůči lakomosti. Nevědí, jak ušetřit a koupit, co chtějí. Rádi zapůsobí na lidi kolem sebe drahými dárky. Myslí si, že jsou nejlepší i v posteli. Lvice chce, aby se jí všichni dvořili, a Lev chce harém, který se postará o jeho potřeby. Jsou extrémně chtivé. Jen závidí předmětům a hmotným statkům, které vlastní někdo, kdo si je nezasloužil. Milují přípravu hostin, jsou neomylní ve výběru talířů, sklenic a ozdob. Milují lahodná jídla a odrůdová vína a – samozřejmě jsou to žrouti. Když jsou proti, stávají se nemožnými a netolerantními. Ve skutečnosti jsou to tyrani a mají potřebu obětí, takže jim hněv není cizí. V Danteho kruhu je lenost jen pomíjivá. Mohou být imobilní a dlouhodobě soustředění na své potřeby. Není to skutečná lenost?

PANNA


Panny jsou příliš nejisté na to, aby byly arogantní. Ale chovají se tak, aby oklamali druhou stranu. Trpí komplexem méněcennosti a často se obávají, že nezvládají určitou situaci. S útratou jsou opatrní, a když řeknou, že si něco koupí, navštíví velké množství obchodů a rozeberou každý detail. Na ostatní jsou lakomí, k sobě trochu shovívavější. Vášeň je pro ně naprostou neznámou, takže nejsou chlípní. Jsou informováni o všech technikách smilstva a rádi experimentují, než vstoupí do jakékoli milostné akce. Závidí ostatním odvahu, krásu a bohatství. Při výběru jídel jsou opatrní a vybírají si zdravé potraviny na bázi obilovin. Jsou velmi pečliví, dbají na hygienu a dojem, proto na sebe nedají dopustit obžerství. Díky dlouho nacvičovanému sebeovládání málokdy ztrácejí klid. Když se rozčílí, nekřičí, ale používají ironii s vědomím, že slova ovlivňují víc než gesta. Takto vyjadřují svůj hněv. Mají záviděníhodný smysl pro zodpovědnost, jsou hyperaktivní a vždy se bojí, že něco neudělali dost dobře. Když se cítí osamělí a opuštění, duševně zleniví.

Pokračování na další straně