Tato fotografie byla pořízena v roce 2008. Elisa má 3 roky a chodí nakupovat s maminkou. Adriana je pravděpodobně nejvznešenější prvorodička na světě.

Novináři po nějaké době konečně přestali Adrianu obtěžovat a umožnili jí tak trávit více času se svou dcerou. Žena žije v malém bytě v Bukurešti, pobírá důchod 250 eur.

Adriana potvrzuje, že si ji lidé často pletou s Elisinou babičkou, ale ona se za tuto situaci vůbec nestydí. Je šťastná a své dítě vychovává s láskou a péčí.

Čas plyne a Elisa dospívá. Nyní je v pubertě a neliší se od ostatních dětí v jejím věku. Elisa je pozitivní a společenská dívka.

Pokračování na další straně