Vytvořili velký spánkový graf rozdělený podle věku! To může hodně pomoci při udržování fyzické a duševní rovnováhy!

Pokud budete takto spát, budete podle studií mnohem uvolněnější.

Stůl, který nelže

Dříve nemyslitelné, nyní věda konečně odpověděla na velkou otázku, kolik spánku se doporučuje, aby bylo vaše zdraví v pořádku.Inzerát

Tato tabulka byla vytvořena na vědeckém základě a zahrnula velký počet odborníků, lékařů a anesteziologů.

Tabulka byla také velmi potřebná z vědeckého hlediska, protože odborníci tvrdí, že existuje jasná souvislost mezi rozvojem některých nemocí a nedostatkem spánku nebo nedostatečným spánkem.

Kolik to je nebo kolik hodin spím?

Naše biologické hodiny v podstatě určují, jak moc a jak jsme vzhůru. Lidé a víry říkají, že stačí 7-8 hodin spánku denně.

Ano, ale vědecká tabulka stále poněkud zastíní obraz.

Věk ovlivňuje nejen stav pacienta, ale také jeho tělesné funkce. Vědci určili, kolik hodin spánku je v určitých fázích života potřeba.

Pokračování na další straně