Představte si, že jste v lese:

Otázka 1: Je les, který jste si představovali, tmavý nebo světlý? Zakroužkujte přibližnou odpověď.

a) Jsem v lese osvětleném
denním světlem
b) je tma, venku je noc
c) je soumrak nebo těsně
před úsvitem

Otázka 2: Viděl jsi ve své hře nějakou cestu nebo cestu?

a) ano
b) ne

Vážení čtenáři, nyní pokračujte v procházce lesem. Zatímco vás rozptylují zvuky divočiny a neobyčejná krása nedotčené přírody, zcela náhodou si všimnete šálku.Otázka 3: Jaký je tento pohár? Co myslíš? Připadá vám to jako něco cenného?

a) Vidím pohár, který vypadá vzácně

b) pohár je docela obyčejný,má sotva nějakou zvláštní hodnotuOtázka 4: Co děláte s pohárem?

a) necháte ji stát na místě, kde dosud stál
b) zvednete ji, ale hned poté ji vrátíte tam, odkud jste ji vzali
c) vezmu si to, nosím to s sebou, dokud to nepotřebuji, a pak to někde nechám
d) vezmu si to a od té chvíle to nosím stále s sebou
Cesta rozlehlým lesem, jehož podobu jste si sami vytvořili, pokračuje a vy najednou vyjdete na jakousi mýtinu. „Voda“ – zvolal jsi, protože už máš docela žízeň.

Otázka 5: Co je před vámi?

rybník
b) více rybník
c) potok
d) řeka
e) jezero
f) moře

Otázka 6: Pohybuje se voda, kterou jste viděli?

a) ano, velmi rychle
b) ano, pomalu
c) ne, je relativně klidná
d) ne, stále je

Otázka 7: Jak hluboká je tato voda?

a) je mělký
b) asi po kolena
c) přes hlavu
d) je tak hluboký, že nevidíte na dno

Otázka 8: Musíte jít přes. jak to uděláš?

a) přejedete, přejdete nebo přeplavete
b) Projdu kolem vody
c) po mostě
d) pomocí člunu nebo lodi

Povedlo se: voda je za vámi a vy pokračujete v procházce lesem. Najednou jsi uviděl medvěda.

Otázka 9: Co je to za medvěda?

a) medvídek
b) skutečný předstíraný medvěd

Otázka 10: Je to přece skutečný medvěd. Co dělá?

a) Ani mě neviděl.
b) Viděl mě, ale dělá roztomilé medvědí věci – válí se, hraje si, dovádí
c) Viděl mě, ale stará se o své věci
d) Viděl mě a vypadá nervózně
e) Ahoj!!! Jde to ke mně!Otázka 11: Musíte medvěda obejít. Jak se to ve vaší představě děje?

a) uvolněný; je roztomilý, mohl bych si ho vzít domů
b) Ignoruji ho a projdu přímo kolem
c) schovám se, než mě uvidí
d) vylezu na strom nebo se schovám
e) bojuji s ním; vyhrávám
f) bojuji s ním; Jsem zraněný
d) nic z výše uvedeného

Stále chodíš. Dorazíte na pláž. Představte si ji.

Otázka 12: Kolik lidí vidíš na pláži?

a) stovky, tisíce
b) 20-100
c) několik
d) na pláži nikdo není

Otázka 13: Jak daleko jsou lidé?

a) dost blízko, aby se dalo mluvit
b) není dost blízko, aby se dalo mluvit
c) velmi daleko nebo na pláži nikdo není

Pokračování na další straně