Stalo se vám někdy, že během spánku „spadnete“, ať už škubnete nohou jako při pádu z výšky nebo spadnete do hluboké díry?

Měli byste vědět, že nejste jediní. Většina lidí to popisuje jako náhlý pocit klopýtnutí, skákání nebo pádu do prázdna, doprovázený škubáním tělem, svalovými křečemi nebo dokonce pocitem nehybnosti.

Poté někteří jednoduše pokračují ve spánku, ale mnozí se vyděsí, protože jejich srdce rychle bije, takže se obávají, co se s nimi děje a proč.

Odborníci tomu říkají myoklonické trhnutí. Když spíme, procházíme několika spánkovými cykly, z nichž každý se skládá ze čtyř fází. Pocit rozkladu nastává během první fáze spánku.

Pokračování na další straně