5. září 1969 V uhelném dole poblíž vesnice Rzhavchik pokračovaly práce jako obvykle. Ano, někdy pracovníci našli v uhelné sloji cizí předměty, zejména hřebíky nebo řetězy, přinejmenším se o tom říkalo. Ale ten den byl nález skutečně šokující.

Horník Karnaukhov okamžitě nahlásil objekt Alexandru Masalyginovi, vedoucímu této sekce, a ten zase okamžitě zastavil veškerou práci – záhadný objekt byl zvednut ze 70 metrů hluboké. Poté Masalygin svolal odborníky z této oblasti. Tisulská princezna I když nebyli žádní odborníci, všichni pracovníci se shromáždili u sarkofágu. Začali spekulovat, že teď přijdou lidé v šedých oblecích, všechno odnesou a že jim, obyčejným horníkům, nebude ani dovoleno nález prozkoumat. V zápalu hádky bylo rozhodnuto otevřít kontejner sami, což muži udělali.

Pokračování na další straně