Nedávné studie ukázaly, že riziko rakoviny lze snížit vyhýbáním se chemikáliím, které jsou obsaženy v našich výrobcích každodenní potřeby. Toxické chemikálie
Methyl eugenol v pesticidech a zpracovaných potravinách.

Zpomalovače hoření, polyesterové pryskyřice, plastové polymery a tuhé polyuretanové pěny.

Akrylamid : nachází se v čipech, tabákovém kouři.

Aromatické aminy : polyuretan, pesticidy, azobarviva.

Benzen : v tabákovém kouři, odstraňovačích nátěrů, barvách, těsnicích hmotách, nátěrech, pohonných hmotách a motorových olejích.

Halogenovaná organická rozpouštědla: v aerosolových pohonných hmotách, pesticidech, zpracování potravin, benzínových přísadách a odstraňovačích barev a skvrn.

Ethylen (EtO) a propylenoxid (PO)

1,3-butadien, který je přítomen v cigaretovém kouři, výfukových plynech automobilů, benzínových parách a znečišťujících látkách emitovaných průmyslovými zařízeními.

Přípravky obsahující hormony a nehormonální léky s hormonální aktivitou.

MX: Jeden z genotoxických vedlejších produktů dezinfekce pitné vody.

PFOA – kyselina perfluorooktanová, která se nachází v antistatickém povlaku koberců, nábytku.

Nitro-PAH: Znečištění ovzduší.

Pokračování na další straně