Nejslavnější světový prorok Nostradamus předpověděl, že nový světový konflikt bude trvat 30 let! Baba Vanga také hovořila o velké válce…

Existuje dlouhý seznam proroctví připisovaných po léta nejslavnějšímu světovému proroku Nostradamovi a nejuctívanější prorokyni na Balkáně Babě Vanze. Některá oznámení, která vydali, znějí docela neuvěřitelně, možná dokonce bizarně, třetí zprávy se zdají být zakódované a nikdo na ně nemůže přijít.

Vangamania se opět stala aktuální s výskytem koronaviru a nyní s válkou na Ukrajině. Objevila se doznání, že nejslavnější prorokyně v této oblasti předpověděla zlověstný mor, který zabíjí.

Někteří věří, mnozí argumentují a další se vysmívají. Faktem je, že od pradávna panovníci a králové hledali pomoc jasnovidců nebo proroků. Od počátku světa lidé chtěli vědět, co jim budoucnost přinese.

Vzhledem k důvěryhodnosti, s jakou poukázala na konflikt, který odstartoval 2. světovou válku, zvedlo vyhlášení velké války v roce 2010, které je připisováno Vangovi, celý svět na nohy.

„Když se nebezpečné mysli dostanou k moci a ničivých zbraní, válka se stane nevyhnutelnou. Svět se jen stěží zdrží globálního konfliktu mezi všemi zeměmi…“

Pokračování na další straně