Předpověděl nějaký irský světec čas, kdy přijde soudný den lidstva a poslední papež světa zavede své stádo do temnoty?

Podle 900letého proroctví se XVI. Po papeži Benediktovi tu bude poslední papež, který kdy vládl církvi.

Pak současná světová éra skončila, a jak víme, papež František Benedikta v žádném případě následoval.

Mnozí totiž mají podezření, že církev skutečně provedla vnitřní převrat proti Benediktovi z politických a ideologických důvodů.

Se jménem svatého Malachiáše je spojeno mnoho realizovaných vizí a proroctví.

Seznam Malachiáše, který obsahuje jména budoucích papežů, podle mnohých končí u papeže Františka, který se možná zapíše do dějin jako poslední papež.

Pokračování na další straně