Na naši povahu má vliv nejen výchova a prostředí, ale dokonce i rysy obličeje a barva našich očí.

Pravděpodobně každý člověk na světě by chtěl slyšet jen pravdu, vidět upřímný postoj ostatních k sobě a nikdy nedělat chyby při výběru přátel a milovaného člověka. Ne každý však dokáže hned rozpoznat úmysly toho, kdo stojí před vámi.

Ukazuje se, že existuje 100procentní možnost, která vám umožní doslova „číst“ člověka. Stačí se mu podívat do očí a vidět jejich barvu. Právě barva očí dokáže o charakteru člověka mnohé napovědět.

hnědé oči

Lidé s hnědýma očima jsou poměrně impulzivní, vznětliví, tvrdohlaví a vznětliví. Zároveň jsou plní moudrosti, mají dobře vyvinutý intelekt a vždy se rozhodují správně. Tito lidé jsou mimořádně citliví. Mají zdravé sebevědomí a jsou hybnou silou společnosti. Jsou logičtí a praktičtí a milují pohodlí a štěstí. Osobnost ovlivňuje také zbarvení. Pokud máte světle hnědé oči, jste sebevědomý, spíše plachý člověk. Jste pracovití a pilní a v kariéře můžete dosáhnout velkých výšin. Jste však plaší a trochu zlomyslní. S vašima šedohnědýma očima vás lze směle označit za nepředvídatelné. Vaše vrtochy a nepředvídatelnost lidi odhánějí.

Modré oči

Modroocí lidé působí klidným, až „chladným“ dojmem. Mohou být dosti sebevědomí, cílevědomí a dokonce i nedůtkliví. Mohou být arogantní, charismatičtí a emocionální. Lidé se světle modrýma očima jsou romantičtí, snadno se zamilovávají a mohou svou spřízněnou duši „nabít“ romantickým citovým tancem. Modroocí lidé se však navzdory své moudrosti rádi hádají. Nejedná se však o hádku pro hádku, nýbrž o dokazování jejich názoru.

Pokračování na další straně