V naší daleké Indii vyprávějí pohádku, jednu z těch, u kterých se usmíváte, protože má překvapivě poučný konec…

Byl jednou jeden císař, který si za svého osobního rádce vybral velmi moudrého starého muže, ale měl velkou chybu, stále opakoval: „Co se ti stane, je pro tvé dobro… cokoli se ti stane, se stane.“ pro tvé vlastní dobro“…

Ale císař, i když ho mudrcova „vada“ dráždila, držel si ho blízko, protože jeho rady a moudrost mu byly velmi užitečné, a proto ho vždy bral s sebou, zvláště když se odstěhoval z paláce.

Jednoho deštivého dne se císař rozhodl zkrášlit a poté, co ho umyly dvorní ženy, požádal holiče, aby ho oholil a udělal mu manikúru.

Jenže zatímco si holič stříhal nehty, ozval se hrom tak silný, že se císař i holič tak lekli, že holič usekl císaři malíček… Křik, bolest a vztek přemohly císaře, který na holiče spadl s velký vztek:

„Rychle do vězení ty ubožáku, usekl jsi císaři prst, budeš hnít ve vězení do konce života!“ Pak zasáhl moudrý stařík a začal znovu opakovat: „co se ti stane, je pro tvé dobro…, cokoli se ti stane, je pro tvé dobro“…

Pokračování na další straně