Element ohně – Poslední číslice roku narození je 6 nebo 7

Lidé s elementem ohně neustále hledají dobrodružství a nikdy neodmítají prozkoumat něco nového. Jsou to velmi aktivní, energičtí jedinci s vynikajícími vůdčími schopnostmi. Rádi soutěží a vyhrávají Ohniví lidé jsou atraktivní, nesnesou samotu, nejraději jsou obklopeni lidmi a jsou neustále v pohybu. Navíc jsou na své blízké extrémně lpí. Jsou chytří, přátelští, rozhodní a výkonní.

Nevýhodou těchto lidí je jejich agresivita a přílišná touha dosáhnout cíle jakýmikoli prostředky, navíc jsou příliš emotivní a trpí nedostatkem trpělivosti. Mohou být příliš ambiciózní. Oheň je jih, představuje letní období, barva je ohnivě červená a je spojena s kardiovaskulárním systémem a srdcem. Takovým lidem se doporučuje vyhýbat se vysokým teplotám a ovládat své emoce.

Element Wood – Poslední číslice roku narození je 4 nebo 5

Tito lidé jsou velmi velkorysí a dodržují své zásady v oblasti etického chování, rádi zkoumají svět a analyzují informace. Vyznačují se také vzácnou silou přesvědčování. Dokážou žít asketicky a jsou často kreativní, což se projevuje ve všem, co dělají. Jsou pilní, mají tendenci být neustále zaneprázdněni, protože práci považují za nejlepší využití své energie.

Sebevědomí je v tomto živlu jednou z nejlepších vlastností lidí. Jsou to věrní přátelé a nikdy se nechovají sobecky. Vynikají v týmové práci a jsou velmi soucitní k ostatním lidem. Dělají tu chybu, že na sebe berou více úkolů, než mohou zvládnout.

Prvek dřeva je jaro. Spojení se žlučníkem a játry.

Vodní prvek – poslední číslice roku narození je 2 nebo 3

Lidé s elementem vody jsou považováni za okouzlující a milující, umějí se vcítit, jsou velmi lehcí a umějí dokonale procházet životem. Navíc jsou chytří a kreativní. Nejčastěji ovládají více profesí, mají komunikační schopnosti a umí být velmi přesvědčiví. Je třeba poznamenat také jejich výjimečné schopnosti v oblasti diplomacie. Jsou intuitivní a dokážou pochopit, co uniká pozornosti ostatních lidí.

Jsou dobrými organizátory a neméně dobrými umělci. Kromě toho se vždy snaží najít jednoduché řešení. Vyznačují se přizpůsobivostí. Voda je sever, sezóna je zima, barva černá. Voda je propojena s kosterním systémem.

Element vzduchu – poslední číslice roku narození jsou 0 nebo 1

Velmi nezávislý, nezávislý, kvůli jeho silné povaze. Milují sami sebe, ale také se starají a respektují ostatní. Zpravidla jsou dosti zdrženliví, ale pod vnějším tlakem aktivně a neochvějně hájí svůj názor. Zástupci tohoto živlu usilují o pořádek a upřednostňují rovnováhu a čistotu v každém smyslu slova. Jsou spolehliví, ale nesnažte se být utopeni v davu. Když lidé tohoto živlu vědí, co chtějí, pak jim lze jejich odhodlání závidět, protože překážky a neúspěchy tyto lidi nezastaví.

Vědí, jak s lehkostí řešit problémy, nebojí se samoty, ale chtějí, aby společnost uznala jejich úspěchy a úspěchy. Dá se u nich pozorovat vědomá či podvědomá touha po luxusu a penězích. Vzduch je vůně, roční období je podzim, barva je bílá a souvisí s dýchacím systémem a plícemi.

1
2