I když mnozí odmítají uvěřit tomu, že je pro nás vše „zapsáno“ od narození – starověký čínský kalendář může některé povzbudit ke změně postoje.

Podle víry starých Číňanů v každém daném okamžiku Zemi dominuje jeden z pěti hlavních prvků. Může to být živel dřeva, ohně, země, vzduchu nebo vody.

Kromě toho, že tyto prvky mají silný vliv na přírodu, „určují“ i charakter člověka, duševní sílu, zvyky a ambice!

Prvky určují důležité okamžiky v osudu člověka a poslední číslice v roce narození je spojena s určitým prvkem.

Níže najděte poslední číslici svého roku narození a přečtěte si, co znamená:

Element Země – Poslední číslice roku narození je 8 nebo 9

Lidé s elementem země jsou spolehliví a trpěliví. Síla země jim dává zodpovědnost ve vztahu k blízkým, mají mnoho ambicí, ale zároveň jsou idealisté. Problémy řeší na etapy se střízlivou hlavou, mají dobře vyvinutou intuici. Mají dobře vyvinuté morální hodnoty. Etika a disciplína jsou jejich silné stránky. Také vědí, jak rozumně využívat vlastní zdroje. Mají fantastický vztah k penězům, jsou schopni vidět mnoho věcí ze svého úhlu pohledu.

Mají silné emoce, ale chybí vám trocha dobrodružnosti. Chtějí mít vše pod kontrolou a často se řídí výhradně svými vlastními zájmy. Nejvíce se v životě bojí neznámého.

Element Země je spojen s trávicí soustavou, zejména se slezinou a žaludkem.

Pokračování na další straně