Podle typologie Myers-Briggs lze lidi rozdělit do 16 skupin. Každá skupina může být definována 4 základními charakteristikami: extrovertní / introvertní, intuice / vnímání, myšlení / emoce, vnímání / úsudek

Podle této typologie je osobnost INFJ (introvertnost, intuice, cítění, úsudek) velmi vzácná a představuje pouze 1% populace. Pokud máte následující vlastnosti, dobrou zprávou je, že také spadáte do této kategorie.

1. Vědomě budujete budoucnost

Vždy máte konkrétní plány do budoucna, neustupujete od drobných překážek. Potíže spíše motivují, než brání.

2. Pilný

Nikdy neřeknete nic o tom, že „se mi nechce dělat to tu a tam později“. Jste příkladem pečlivosti. Víte, že všeho lze dosáhnout pouze tvrdou prací v životě.

3. Důvěřujte své intuici

Okamžitě pochopíte, jestli něco není v pořádku. Vaše intuice je velmi silná, víte, když se podíváte dovnitř, nikdy nemůžete být v ničem zklamáni.

4. Hledáte smysl světa

Zajímá mě všechno, co souvisí s tím, jak svět funguje. Nezajímám se o běžné věci, jako je fotbal nebo politika, ale informace o stvoření Země a lidstva mohou být velmi poutavé.

5. Své přátele si pečlivě vybíráte

Nenecháte nikoho blízkého, raději byste trávili volný čas sami než s lidmi, s nimiž se necítíte dobře.

Pokračování na další straně