Jednou z jejich dominantních vlastností je, že jsou neuvěřitelně spjati s přírodou a užívají si obklopení zelení, květinami, m, jsou rození přírodovědci. Jejich temperament může mnohým připadat neukázněný, protože chtějí žít po svém. Mají úzký okruh přátel, ale jakmile někoho pustí do svého života, budou neuvěřitelně loajální a přítulní.

Úkoly, kterých se ujali, plní s plným nasazením a upřímností. Vždy mají nevyčerpatelnou studnici nápadů, ve své práci jsou nápadití a kreativní . Neradi se zapojují do práce, která je jim dána, ale raději dělají všechno sami. Proto mají raději samostatnou práci než týmovou.

Některé z jejich chyb jsou zvýšené ego, předvádění se a někdy mohou působit arogantně. Dokud se lidé nepodívají do svého srdce, mohou působit chladně a rezervovaně. To je ale často jen jejich nevyzrálý obranný mechanismus .

Jednou z jejich slabin je, že nikdy nežádají druhé o pomoc, ale spoléhají výhradně sami na sebe. Jsou připraveni na něco vynaložit veškerou svou energii a vyčerpat se na maximum, než se s někým poradí nebo někoho požádají o pomoc. Musí na tom pracovat, aby odstranili velkou zátěž v mnoha aspektech života.