Numerologové odhalují, co to znamená, když máte v datu narození číslo 1 – autentičtí lidé, přírodovědci, zvláštní lidé! Mají však chyby a slabiny, které jim brání v dosažení jejich plného potenciálu v životě…

člověka, protože každé číslo má symbolický význam a označuje určité zprávy a osobnostní rysy. Podle numerologů každé číslo v den, datum a rok narození může něco naznačovat a věří se, že pokoje s číslem 1 mají autentické vlastnosti , ambice a vodítka v životě. Čím více jednotek má člověk podle data narození, tím dominantnější jsou vlastnosti uvedené níže.

Zjistěte, co to znamená, když máte v datu narození číslo 1:
Číslo 1 je v numerologii považováno za důležité číslo. Předpokládá se, že osoba, jejíž datum je ovládáno tímto číslem, má sebeúctu a je velmi upřímná. Mají ve zvyku naslouchat své mysli a dělat to, co považují za správné. Jsou nesmírně pracovití a oddaní práci, kterou dělají. Tito lidé se rozhodují samostatně a v životě spoléhají většinou sami na sebe.

Jejich energii ovládá Slunce, což svědčí o velké potřebě nezávislosti. Tito lidé jsou vysoce inteligentní, atraktivní a zruční v mnoha věcech, které zkoušejí.

Pokračování na další straně