Moment zachycený na fotografii vypráví o bolesti, kterou děti zažívají, když se loučí se svými otci…

Mnohé z fotografií, které se staly světově proslulými, pořídili fotografové zcela náhodou… 

Osobní tragédie malého dítěte se odehrávala před očima Clauda Dettloffa, když pořizoval fotografie pochodu pluku Britské Kolumbie 1. října 1940.

Pokračování na další straně