26. dubna 1918 padl na flanderských bojištích 21letý Hubert Rochelot, poddůstojník Dračího jezdeckého pluku. Pro jeho rodinu byla ztráta syna skutečnou tragédií. Rochelot se rozhodl zazdít Hubertův pokoj a udělat z něj jakési muzeum. Otec zazdil dveře a všechny synovy věci, fotografie, nábytek, vázy a sklenice z vlámské hlíny umístil přesně na místo, kde zemřel.

Čtyři roky po skončení první světové války byl Hubert nalezen pohřbený v Anglii jako neznámý voják. Jeho rodina zařídila, aby byly jeho ostatky pohřbeny na hřbitově, v jeho rodné vesnici.

O pět let později Rocherovi prodali nebo darovali dům francouzskému generálovi Eugènu Brideauovi pod podmínkou, že místnost nebude otevřena po dobu 500 let. O tři roky později začala druhá světová válka. Generál Brideau krátce působil jako tajemník vichistické vlády, ale poté uprchl do Španělska.

Pokračování na další straně