Arabský starověký horoskop není na Západě tak známý, ale je velmi zajímavý a může o vás hodně prozradit

Pochází z dávné minulosti, je velmi populární v arabských zemích a do Evropy se dostal v 15. století.

Analýza je založena na bojovném duchu, moudrosti, obraně, rovnováze, fatalismu a evoluci. Dotýká se hlavních vlastností člověka, lásky, dobrých i špatných stránek a vycházení s druhými.

Pojďme…

Nejprve musíte sbírat body po zodpovězení 3 otázek:

  1. Vaše datum narození je:

Mezi 23. srpnem a 22. zářím – (1 bod)
Mezi 21. březnem a 20. dubnem – (2 body)
Mezi 21. červnem a 22. červencem – (3 body)
Mezi 23. říjnem a 21. listopadem – (4 body)
Mezi 21. květnem a 20. červnem – (5 bodů)
Mezi 21. dubnem a 20. květnem – (6 bodů)
Mezi 20. únorem a 20. březnem – (7 bodů)
Mezi 23. zářím a 22. říjnem – (8 bodů)
Mezi 23. červencem a 22. srpnem – (9 bodů)
Mezi 29. prosincem a 20. lednem – (10 bodů)
Mezi 21. lednem a 19. únorem – (11 bodů)
Mezi 22. listopadem a 21. prosincem – (12 bodů)

  1. V době vašeho narození mělo vaše rodiště přibližně:

Méně než 500 obyvatel – (1 bod)
Mezi 500 a 2 000 obyvateli – (2 body)
Od 2 000 do 5 000 obyvatel – (3 body)
Od 5 000 do 15 000 obyvatel – (4 body)
Od 15 000 do 50 000 obyvatel – (5 bodů)
Od 50 000 do 100 000 obyvatel – (6 bodů)
Od 100 000 do 200 000 obyvatel – (7 bodů)
Od 200 000 do 350 000 obyvatel – (8 bodů)
Od 350 000 do 500 000 obyvatel – (9 bodů)
Od 500 000 do 600 000 obyvatel – (10 bodů)
Od 600 000 do 700 000 obyvatel – (11 bodů)
Více než 700 000 obyvatel – (12 bodů)

Bez zaměstnání, sezónní pracovníci, nezaměstnaní – (1 bod)

Nekvalifikovaní pracovníci, zemědělci – (2 body)
Kvalifikovaní pracovníci, obchodníci, řemeslníci, střední zdravotnický personál – (3 body)
Pedagogové, lékaři a vychovatelé – (4 body)
Vojenský personál, vojenští důstojníci – (5 bodů)
Správní úředníci všech typů – (6 bodů)
Novináři, spisovatelé, básníci – (7 bodů)
Junior manažeři v bankách, ekonomice, obchodu, dopravě – (8 bodů)
Politici, diplomaté, právníci, soudci, architekti, inženýři – (9 bodů)
Umělci, malíři, herci, sochaři, užité umělci – (10 bodů)
Vyšší manažeři, ředitelé společností – (11 bodů)
Slavní lidé: věda, politika, umění, sport, zábava – (12 bodů)

Sečtěte čísla a vydělte je třemi a ve spodním sloupci najdete číslo, pod kterým je vaše zbraň. Řekněme: narodil jste se 28. července (9 bodů) ve městě s 50 až 100 tisíci obyvateli (6 bodů) a váš otec byl nižší manažer (8 bodů). Takže když sečtete 9+6+8=23 V případě, že číslo, které dostanete, jako v tomto případě, není dělitelné 3, vyberete nejbližší číslo, které je dělitelné třemi, v tomto případě je to 24. Takže nakonec dostaneme: 24:3=8

  1. Nůž

Člověk narozený v tomto znamení je nevyzpytatelný, náladový, často trochu líný, divoký, nezávislý, lhostejný k disciplíně a vztahům, které hodně slibují.

Rádi vládnete a rozhodujete se nezávisle. Jste si jisti sami sebou a svou vlastní inteligencí, neuznáváte konvenčnosti a pravidla chování. Názory ostatních vás příliš nezajímají.

V lásce nepřijímáte kompromisy, máte sklony ke scénám a často snadno ztrácíte nervy. Je důležité, abyste našli člověka, který to vše bude s lehkostí tolerovat.

Vycházíte s lidmi narozenými ve znamení palcát, řetěz, šíp a prak.
Máte špatné vztahy s těmi, kteří se narodili ve znamení kapesního nože, arabského meče a šavle.

  1. Dýka 

Člověk narozený v tomto znamení je hrdý a věrný, a přestože může občas reagovat prudce, je v zásadě milý.

Pokud jste se narodili v tomto znamení, jste ve společnosti oblíbení, vitální, zdraví a máte nezničitelnou energii. Také jste velmi odvážní a velmi dobře zvládáte nebezpečné situace.

Zamilovaní jste romantici, víte a chcete svému milovanému hodně dát. Netolerujete nevěru a pokud vás někdo blízký podvede, bezmyšlenkovitě vztah ukončíte.

Dobře vycházíte s těmi, kdo se narodili ve znamení řetězu, luku a šípu, palcátu a kopí.

  1. Sekera

Člověk narozený v tomto znamení je disciplinovaný, skvělý pracovník a dlouho přemýšlí, než se pro něco rozhodne.

Pokud jste se narodili ve znamení kapesního nože, nemáte rádi změny, máte své zavedené návyky, kterých se těžko vzdáváte, a když jste nuceni se jich vzdát, je to pro vás těžké. Jste úhlední, pečliví, vedete zdravý život a milujete sport.

V lásce jste věrní a od „druhé poloviny“ příliš nečekejte. Pokud ale najdete člověka, který je ve zvycích přesný opak vás, nastává strašná disharmonie. Proto si musíte pečlivě vybírat, s kým strávíte svůj život.

Dobře vycházíte s kopím, prakem a lukem, ale špatně se šavlí, mečem a řetězem.

  1. Arabský meč

Člověk narozený v tomto znamení má dobrodružného ducha, agresivní, nervózní, často i trochu krutý, miluje rizika a dobrodružství.

Názory ostatních vás nezajímají. Na cestě k vytyčenému cíli umíte být bez skrupulí, platí pro vás přísloví: „Účel světí prostředky.“

V lásce víte, co chcete a koho chcete. Když si někoho vyberete, bude to určitě s

a té osobě, bez ohledu na to, jak nemožné se to zdá. Láska vás mění, jste ke svému milovanému něžní a připraveni se obětovat.

Nejlépe si rozumíte s lidmi v jednom z následujících znamení: šíp, palcát, palcát a prak. S nožem, kapesním nožem a řetězem není harmonie.

  1. Palcát

Člověk narozený v tomto znamení si dobře poradí v každé situaci, umí rozkazovat, ale i přijímat rozkazy druhých, je dobrým přítelem a člověkem, na kterého se lze spolehnout v nesnázích.

Lidé narození ve znamení palcátu jsou zvědaví a odvážní, milují cestování a náhlé nevšední zážitky.

V lásce jste nestálí, milujete flirt a přátelství si ceníte víc než lásky.

Vycházíte dobře se všemi znameními, kromě šípu, praku a palcátu.

Pokračování na další straně