Může se zdát, že při koupi nové SIM karty získá každý jednoduchou a zcela náhodnou sekvenci čísel. Numerologové jsou však připraveni toto tvrzení vyvrátit. Jsou přesvědčeni, že žádné náhody neexistují. Může tedy vaše telefonní číslo prozradit něco o vaší osobnosti?

Součet posledních sedmi číslic vám napoví, jak toto telefonní číslo ovlivňuje osobnost člověka, který ho vlastní. Také podle numerologů je třeba věnovat pozornost opakování čísla.

Pokud je číslo 1 navíc nebo v telefonním čísle, jedná se o vůdčí vlastnosti. To znamená, že jste člověk, který může vést ostatní.

Číslo 2, získané sečtením celého čísla, pomáhá navazovat kontakty a řešit konflikty. To je nějaký druh duality. Jeho význam se může lišit: osoba nebo mírotvůrce nebo diplomat.

Číslo 3 znamená kreativní lidi. Numerologie takové lidi povzbuzuje, aby tvořili dál a nepřestávali.

Číslo 4 dává člověku vlastnosti, jako je sebedůvěra, sebekázeň, schopnost organizovat lidi a energie. „Když se podíváte na numerologickou tabulku 4 je karta Císaře a přirozeně přináší všechny výsledky, které po ní následují.

Pokračování na další straně