Obezita je závažný a stále častější problém. Bojujeme s tím, ale je to nerovný boj. Ani přísná disciplína a restriktivní dieta často nepřinesou očekávané výsledky. Obezita je do značné míry závislá na genetických podmínkách a podmínkách prostředí.

A přesto v tomto nerovném boji máme spojence. Rozborem místa, kde nejrychleji přibíráme na váze, můžeme určit příčiny obezity a účinně s ní bojovat.

#1 První typ obezity a nejrozšířenější na světě je způsoben konzumací nadměrného množství cukru a tuků. Omezení obou nezdravých složek našeho každodenního jídelníčku a 30 minut pohybu denně pomůže efektivně řešit obezitu.

#2 Druhý typ obezity je způsoben psychologickými faktory, zejména úzkostí, depresí a nekontrolovaným stresem. V důsledku těchto faktorů se jídlo stává náhražkou potěšení. Nadměrné jedení, záchvaty hladu, které je obtížné ukojit, noční jídlo, příliš mnoho a příliš časté svačiny způsobují ztrátu kontroly nad emocemi, jídlem a váhou. S tímto typem obezity je těžké se vypořádat sami. Je potřeba sebekázeň a sebekontrola. Pokud se ho nemůžete zbavit ani přes silnou motivaci, potřebujete pomoc odborníka.

Pokračování na další straně