Rodina s ní ani s dítětem nechtěla mít nic společného a jediní, na koho se Becky mohla obrátit, byli Johanna a její manžel David.

Becky byla i během těhotenství závislá na alkoholu a bylo pro ni obtížné se ho vzdát. Kvůli tomu byla po devět měsíců stále slabší a slabší. Když konečně přišel den porodu, Johanna byla u toho. Pak ale přišla katastrofa…

Becky bohužel při porodu zemřela. Joanna měla zlomené srdce. Věděla, že porod je nebezpečný, ale nikdy ji nenapadlo, že by mohla přijít o sestru. Neměla čas plakat, a tak se Johanina pozornost obrátila k dítěti. Přežije, nebo dojde k další tragédii? Jako zázrakem se zdálo, že dítě je relativně zdravé.

Ale bez otce či matky a bez rodiny, která by se chtěla zapojit, měla Johanna jedinou možnost. Byla to jediná možnost. Aniž by se musela radit s Davidem, Johanna dítě adoptovala a vychovávala ho tak, jak si Becky přála. V nemocnici toho dne prolila mnoho slz. Nemocniční personál narychlo připravil dokumenty, aby Johanna mohla dítě adoptovat. Pečlivě byly připraveny i právní dokumenty. Kromě toho musela Joanna ještě všechno říct Davidovi.

David byl šokován, když se dozvěděl o Beckyině smrti. Když se dozvěděl o Joanniných plánech na adopci, bez váhání souhlasil. V jejích očích to bylo to nejmenší, co mohl pro Becky udělat. Věřil, že by ho ponechání dítěte finančně nezatížilo.

Rodinný život se postupně vrátil do normálu. Johanně se po Beckie stále stýskalo, ale s přibývajícími roky bolest slábla. Jak však Beck stárnul, Johanna si začala uvědomovat jeho podivné chování.

Beck byl velmi, velmi tiché dítě. Téměř nikdy nemluvil. Většinou byl ve svém pokoji a četl knihy. Celý zbytek Beckova dětství zůstal víceméně stejný. Bylo velmi obtížné navázat s ním vztah. Zdálo se, že je velmi rozrušený, protože nezná pravdu o své minulosti a svých biologických rodičích. Johanna se děsila dne, kdy se bude muset Beckovi přiznat. Věděla, že to pro oba bude nejspíš bolestný zážitek. Mluvil jen zřídka a Johanna se obávala, že neřekne ani slovo, až si uvědomí, že byl celou dobu klamán. Johanna však věděla, že má právo vědět, kdo je jeho biologická matka.

Pokračování na další straně