V mystické filozofii feng-shui zahrnuje pojem úklidu všeobecný pořádek. Třídění věcí tak, aby vše mělo své místo, oprava toho, co je rozbité, a vyhazování toho, co je nechtěné, nepoužitelné nebo nefunkční, tj. toho, co se vám nelíbí nebo co jste dlouho nepoužívali.

Nepořádek a disharmonie nevědomky vstupují do bioenergetického pole člověka, způsobují nepořádek a zmatek v našem myšlení a vytvářejí jeden problém za druhým. Zvyk skladovat, uchovávat a hromadit nepotřebné věci, které nepoužíváme (v domnění, že je jednou budeme potřebovat), ukazuje, že hluboko v nás dřímá zvyk strachu, smutku, zklamání a úzkosti. Svému mozku a svému životu tak vysíláme dvě zprávy.

Nevěříme v zítřek a myslíme si, že nové a lepší věci nejsou pro nás. Dokud budeme citově a materiálně připoutáni ke starým zbytečným pocitům, nebude prostor pro nové možnosti. Tendence přeplňovat prostory (kromě zřejmého důvodu, že více lidí žije na menším prostoru) souvisí s pudem sebezáchovy a uzavíráním se před ostatními z pocitu nejistoty.

Co skutečně potřebujeme, abychom se cítili šťastní a v bezpečí a jak moc si uvědomujeme, že je to hromadění věcí, které nám brání toho dosáhnout?

Pokračování na další straně